Avblåser Trym-utbygging

For første gang i norsk oljehistorie sier Olje— og energidepartementet nei til en utbyggingsplan. Fordi grådige dansker tar for mye av verdiene fra minifeltet Trym.