OPEC øker produksjonen, oljeprisen faller

Oljeprisen falt tirsdag da de største oljeprodusentene forberedte å øke produksjonen med 2 millioner fat per dag.