• Mens guttene har svømming, har jentene musikk. Etter høstferien byttes rollene. Carl Martin Nordby

Åttende klasse i Ski har kjønnsdelt svømming og musikk

— Vi gjør dette for å skape trygge undervisningsrammer, sier rektor om kjønnsdelt svømmeundervisning.