Rødt vil rydde opp: - Folk står med lua i hånda og ber om jobb

Rødt og Mimir Kristjansson vil rydde opp i bemanningsbransjen og ha storstilt satsing på offentlig arbeidsformidling og utleie mellom produksjonsbedrifter. – Dette kan rasere en mengde bedrifter, frykter Høyre.

Rødt skulle gjerne sett at det i stedet for storstilt innleie fra bemanningsbyråer, ble flere faste ansatte og utleie mellom produksjonsbedriftene. Her fra Rosenberg verft i Stavanger som tar produksjonstopper med høy andel av innleide, illustrasjonsfoto.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Nylig lanserte Rødt et forslag i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget om å forby innleie av arbeidskraft til byggebransjen som strakstiltak for å rydde opp i det som ble omtalt som den useriøse bemanningsbransjen i Oslofjord-området. Innspillet ble nedstemt, men på sikt er målet til Rødt i realiteten å legge ned den private bemanningsbransjen.

– For den øvrige delen av arbeidslivet har vi litt lenger perspektiv. Et slikt forslag innebærer at regjeringen fremmer forslag i Stortinget om at den private bemanningsbransjen avvikles og erstattes med offentlig arbeidsformidling. Dette innebærer blant annet at Nav styrkes med 700 millioner kroner i året. Hovedmålet er likevel ikke Nav-formidling, men at produksjonsbedriftene bemanner opp framfor å bruke innleie, forklarer Rødts Mímir Kristjánsson, før han legger til:

– Vi er på ingen måte imot innleie, bare å organisere innleie på en annen måte. Før frislippet av bemanningsbyrået i år 2000 hadde vi satsing på offentlig arbeidsformidling, via det som i dag er Nav. Vi ønsker ikke at folk skal «jobbe» i bemanningsbyråene hvor det i mange år er blitt avdekket snusk og useriøse forhold, og hvor deler av bransjen omgår lovverket ved å ta i bruk kreative metoder, sier Rødts Mìmir Kristjànsson til Aftenbladet.

Rødt og Mìmir Kristjànsson vil at produksjonsbedrifter bemanner opp framfor å bruke mye innleid arbeidskraft.

– Dårlig for verftene

Margret Hagerup, Stortingsrepresentant for Høyre, frykter at en slik endring vil ramme store deler av norsk næringsliv og verft langs kysten spesielt.

– Dersom noe slikt hadde blitt innført, ville det rasert en mengde bedrifter og fått negative følger for verftsindustrien langs kysten som er helt avhengig av å leie inn arbeidskraft for sine produksjonstopper. Om bedrifter skal tvinges til å ansette flere folk enn de trenger, svekker det fleksibiliteten og konkurranseevnen, mener Hagerup.

– Høyre sleper føttene etter seg når det gjelder å begrense sosial dumping. For arbeidsgivere er det tryggere ikke å ha forpliktelser, men for arbeidere er det tryggere å ha en fast som jobb. Nå er vi på full fart tilbake til 1930-årenes Norge hvor folk sto med lua i hånda for å be om jobb – i dag sitter de med mobilen og venter på å bli oppringt fra bemanningsbyrået. Fleksibiliteten har en bakside og «fleksibelt» er ikke alltid det beste for de som jobber.  Tryggere for arbeidsgiver å ikke ha forpliktelser, men for arbeiderne er det tryggere å fast jobb, sier Kristjánsson.

Les også

Anslår at Equinor har tjent 11 milliarder dollar i Angola

Margret Hagerup mener den private bemanningsbransjen fungerer bra etter forholdene.

Ikke overrasket av Høyre

– Jeg tror det er få som kjenner seg igjen i Rødts virkelighetsbeskrivelse av det norske arbeidslivet. Fast ansettelse er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Forslaget fra Rødt bygger på et premiss om at innleietallene er høye. Faktum er at disse har ligget stabilt mellom en og to prosent flere år. Det som imidlertid er en mer treffende virkelighetsbeskrivelse er at denne radikale politikken vil være spikeren i kista for mange små og mellomstore bedrifter der ute, hevder Hagerup og viser videre til at regjeringen har strammet inn reglene på innleie og gjort mye for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Hun mener at dagens kontrollmekanismer fungerer for å fange opp arbeidslivskriminalitet.

– Det overrasker ingen at Høyre mener de gjør en flott jobb i regjering. Men jeg vil minne Hagerup om at Fellesforbundet altså går inn for å avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form. For meg betyr det mer hvordan 160 000 arbeidsfolk i bygg og industri opplever virkeligheten i det norske arbeidslivet enn hvordan Høyre selv vurderer sin egen innsats mot sosial dumping, kontrer Mìmir Kristjànsson.

Roy-Inge Nilsen, AP-politiker og Rosenberg-arbeider, vil at det ryddes kraftig opp i bemanningsbransjen.

– Må ryddes opp

Men hva sier arbeiderne selv? Ap-politiker og Rosenberg-arbeider i en mannsalder Roy-Inge Nilsen uttaler seg gjerne som Ap-politiker med mangeårig ballast fra Rosenberg.

– Det må helt klart ryddes opp i bemanningsbransjen, men jeg tviler på at Nav eller en annen offentlig etat ville kunne erstatte funksjonen bemanningsbyråene har i dag. De seriøse bemanningsbyråene formidler ikke bare arbeidskraft, men driver samtidig med kompetansebygging, videreutdanning, kursing og så videre. Det er også konkurranse mellom foretakene, noe som er sunt med tanke på innovasjon og utvikling. Jeg tror oppgaven vil bli for stor for det offentlige alene og at det heller burde bli brukt flere midler på styrking av tilsynsmyndighetene for å få ryddet vekk de useriøse bemanningsbyråene, sier Nilsen.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, mener verftsindustrien er avhengig av fleksibiliteten som kreves for å kunne ta små og store jobber.

– Fast ansettelse er utgangspunktet for norsk arbeidsliv, men det er også avgjørende at det er fleksibilitet for den type virksomhet som for eksempel verftsindustrien representerer. Jeg ser ikke at offentlige eller statlige løsninger skal ivareta det som bemanningsbyråene i dag gjør. Selv kjenner jeg best til de bemanningsselskapene som er medlemmer hos oss, og dette er selskaper som tar jobben sin veldig seriøst. I dag fungerer dette fint i samspill med Nav, mange komme rinn på arbeidsmarkedet via bemanningsbyråene, hvorfor da ødelegge noe som egentlig fungerer?

Publisert: