Finansekspert: Nesten umulig å tjene penger

– Disse produktene er dårlige og til dels svært dårlige. Det mest sentrale og kritiske er likevel hva sparerne er blitt fortalt og forespeilet. Det er der de verste syndene er begått, sier Jon Mjølhus.