Har økt melkesalget med 24 prosent i år

Salget av konsummelk i Norge er fortsatt i svak nedgang, men Q-meieriene selger 24 prosent mer melk nå enn ved årsskiftet, og kaprer stadig større markedsandeler fra Tine.