7,5 mill. for småbruk

Dette småbruket kan få doblet sin verdi som følge av at Hjelmeland har opphevet boplikten.