Ser høyere risiko i industrien

For SR-Finans er det ikke så rart at oljeindustrien må betale mer for pengene enn privatpersoner.