• Fordelene med at et firma satser på sosiale tiltak er en sterkere kollektiv tilhørighet og dermed sterkere engasjement. Colorbox

Sosiale ansatte lønner seg

Å skape et «vi» fremfor et «jeg» på jobben gjennom sosiale arrangementer påvirker arbeidsinnsatsen.