• - Jeg er tilfreds med at etaten vil fortsette gjennomgangen av permitteringssakene, og jeg er blitt forsikret om at særskilt kompetanse vil bli stilt til rådighet lokalt der det er behov, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Innkaller til krisemøte om dagpenger

Fredag skal partene i arbeidslivet i møte i Arbeidsdepartementet om NAVs avslag på dagpenger til permitterte.