Gjedrem ut mot statlig eierskap

Statens eierskap i næringslivet har flere svakheter, og staten måderfor selge seg ned, er sentralbanksjefens oppskrift for å fåbedre eierstyring og sterkere vekst i næringslivet.