Ber det offentlige skjerpe kravene til IT-tjenestene

Det offentlige bør omstille seg til å bli en krevende IT-kunde, og ikke satse på å bygge systemene opp selv.