Krangel om Badedammen

Lekeplass, utbedring av Badedammen, sikring av skoleveien ogsluttføring av Verven koster penger. Men Selmer Skanska Bolig vilbare betale en del av regningen for uteområdene rundt BadedammenVest.