Oceanor tapte stort i fjor

Det delvis sandnesbaserte konsernet Oceanor Holding ASA fikk et negativt driftsresultat på hele 16,7 millioner kroner i fjor.