Ja til Snøhvit før energikonsesjon

Når Snøhvit-prosjektet etter alt å dømme får klarsignal av stortingsflertallet i begynnelsen av mars, har Statens forurensningstilsyn (SFT) og Norges vassdrags— og energiverk (NVE) ennå ikke gitt de nødvendige utslippstillatelsene og energikonsesjon.