Fordyrende CO2-rensing

Regjeringens ambisjoner om å rense CO2-utslippene fra gasskraftverkene, kan føre til ekstrautgifter på 1,6 milliarder kroner i året, altså rundt fire millioner kroner dagen.