- Vil det beste for Hotellhøgskolen

Reiselivsbransjen er høylytt bekymret for omorganiseringen av Norsk hotellhøgskole. Høgskoledirektør Inger Østensjø forsikrer at frykten for omleggingen er grunnløs.