Kraft-industrien frykter Steensnæs

3000 er oppsagt i kraftkrevende industri i Norge så langt i år. Nå frykter næringen at statsråd Steensnæs skal bidra til å svekke den ytterligere.