Avgiftslettelse for skjermede næringer

— Investeringsavgiften har vært en dårlig måte å skaffe staten penger på, sier finansminister Per-Kristian Foss (H).