Stortinget vedtar lettelser for NRK

Stortinget går inn for å gi NRK betydelige økonomiske lettelser. Regjeringen pålegges i 2003-budsjettet å endre det nåværende momssystemet for allmennkringkasteren.