Vil undersøke om oljefondet har investert i klasebomber

Finansdepartementet tar påstandene om at oljefondet har investert iproduksjon av klasebomber alvorlig og ber Norges Bank se på saken.