Etterlyser mer praktisk læring

Studentene Gro Anita Espevoll og Lena Pia Rovik Aanensen har fått med seg timene i lese— og skriveopplæring ved høgskolen i Stavanger, men mener likevel de burde lært mer.