Renten har snudd - på vei mot 8 prosent

Markedet forventer at Norges Bank hever renten allerede 3. juli.Innen utgangen av året tror analytikerne at renten vil øke fra 6,5prosent i dag til 7,5 eller 8,0 prosent.