Norsk sammenslutning byr på Hafslunds kraftverk

Akershus Energi, Energiselskapet Buskerud og Østfold Energi byr påHafslunds norske kraftverk. Godtas budet, vil Hafslund ifølgebudgiverne sitte igjen med 4,5 milliarder etter skatt ogdokumentavgift.