Vil saksøke revisor for 150 millioner

Toppsjef Terje Vareberg og resten av ledelsen i SR-Bank vil saksøkerevisorfirmaet KPMG for inntil 150 millioner kroner. I morgenavgjør bankens styre saken.