Overskudd i statsregnskapene

Overskuddet i statsregnskapene og Statens petroleumsfond ble i fjor 164,4 milliarder kroner.