Tvil om nei til alko-reklame

EU-domstolen reiser tvil om det svenske forbudet mot alkohol-reklame er i overensstemmelse med spillereglene for det indre markedet. Det er en oppsiktsvekkende kjennelse som også kan få konsekvenser for det norske reklameforbudet.