Optimisme løfter Wall Street

Positive signaler fra Intel og rentekutt i Storbritannia løftet aksjene på Wall Street torsdag.