SAS fikk ja til Braathens-oppkjøp

Konkurransetilsynet snur helt rundt i saken om SAS sitt oppkjøp avBraathens. Tilsynet vil heller ikke gripe inn i bonusprogrammeneeller storkundeavtaler.