Brenner for reiser

28 kvinner fra hele landet deltar på Statens nærings— og distriktutbyggings- fonds fyrtårnprogram. Reisebyråleder Marit Vike representerer Rogaland.