Billigere å overføre penger til utlandet

EU tvinger bankene til å kutte de høye gebyrene på pengeoverføringer mellom land. De nye reglene kan bli gjort gjeldende også for Norge.