Osjord parkerer bilen

Osjord Gruppen satser nå alt på verktøy og verktøyrelaterte produkter. Omsetningen i år øker med 55 millioner kroner.