Hauges grønne drøm

De siste 10 år har AS Norge sopt inn 35 milliarder kroner i CO2-avgift, uten at klimaforpliktelsene er nådd. Bellona-sjef Frederic Hauge er ikke nådig mot det han kaller uoppfinnsomme norske politikere.