Sterk krone rammer hardt

Bryne-bedriften Akva AS vurderer å gå utenlands med deler av sine innkjøp, mens Scana på Jørpeland selger ventiler uten fortjeneste. Årsaken er den sterke krona.