Gassco valgte Pride

Gassrørledningsselskapet Gassco og programvareleverandøren Pridevalgte ONS som åsted for å undertegne en kontrakt om bruk avprogramvaren Pride Synergi til å overvåke helse, miljø ogsikkerhetstilstanden hos gasstransportselskapet ogunderleverandørene det har.