- Norge har ingen industripolitikk

Bjørn Myklatun, sjef i Stolt Offshore, slakter norskindustripolitikk. Eller mangelen på en.