- Avtalen kan ikke gi lavere priser

— Det er meg en gåte hvordan landbruksminister Bjarne Håkon Hanssenskal klare å holde sine lovnader om lavere matpriser, sier ØysteinHedstrøm i Fremskrittspartiet.