Strengere regler mot hvitvasking

Norske advokater, revisorer og eiendomsmeklere får i fremtiden meldeplikt ved den minste mistanke om at klienter prøver å hvitvaske penger.