Svaboe vokser med blåbær

Sjur Svaboes helsefremmende blåbærprodukt selger så bra at den vesle fabrikken ikke kan håndtere mer. Men målet er en tidobling av produksjonen.