- Den spanske stat subsidierer lønnsutgiftene

Klubbene i Kværner arbeider aktivt med å vurdere grunnlaget for en klage til EU— kommisjonen i forbindelse med tildelingen av Kristin-kontrakten.