- Positivt med stor Nordsjø-runde

Oljeselskapene er positive til at det er utlyst så mange som 109 blokker i Nordsjøen — nesten alt som er.