Priors anlegg på vei til Hå

Prior Sørs nye, store fjørfeslakteri og eggpakkeri med 200 ansatte ser ut til å kunne havne i Kviamarka sør for Nærbø, i stedet for på Foss-Eikeland i Sandnes.