- Fusjon vil ikke svekke konkurransen

DnB og Gjensidige NOR mener konkurransen i markedet ikke vil bli svekket om de to fusjonerer.