Skyhøy kraftskatt

Staten og kraftkommunene forsyner seg grovt av de høye strømprisene.