Mer hyttestrøm

Sira-Kvina kraftselskap skal doble transformatorkapasiteten ved Tjørhom kraftverk til 20 MWh.