Sjømatindustrien frykter Sellafield

Torsdag fronter kong Harald norsk sjømat i Italia. Der fokuserer fiskeri-Norge på matvaresikkerhet gjennom et eget seminar. Hjemme går Sellafield-alarmen.