Omsorgsbyrde og rus kan støte kvinner ut av arbeidslivet

En intervju-undersøkelse blant yrkeskvinner som misbruker rusmidler, viser at de med ubegrenset omsorg i tillegg, er i størst fare med hensyn til å falle ut av arbeidslivet.