BA-HR-advokat får fortsette etter advarsel

Advarsel fra det statlige Tilsynsrådet for advokatvirksomhet rokkerikke ved arbeidsgiverens tillit til BA-HR-advokat Øyvind Eriksen.BA-HR fikk selv ei skrape fra rådet.