Går inn for felles reiselivsselskap

Kommuneadministrasjonen i Sandnes går inn for å legge ned Sandnes reiselivssenter.