Gründer på gulvplanet

På sju år har Stig Bakke bygd opp Bakke Oil Tools fra enmannsbedrift til et solid selskap med 26 ansatte. Nå overlater han kontoret sitt til driftssjefen. Selv skal han tilbake i produksjonen.